Ethics is knowing the difference between what you have a right to do and what is right to do

BSCI

Sinds 2013 is Sockshouse lid van BSCI (Business Social Compliance Initiative). BSCI is een initiatief van The Foreign Trade Association en zet zich in voor betere arbeidsomstandigheden in de wereldwijde toeleveringsketen. BSCI verenigd honderden bedrijven wereldwijd. De door BSCI gehanteerde gedragscode steunt op de belangrijkste internationale verdragen ter bescherming van arbeidsrechten, met name de ILO-conventies en -aanbevelingen.

Alle aan BSCI deelnemende bedrijven verbinden zich ertoe deze code in hun toeleveringsketen toe te passen. In de door BSCI benoemde risicolanden hebben 60% van de Sockshouse leveranciers, een met goed gevolg, BSCI audit ondergaan. Sockshouse streeft naar de toekomst toe naar tenminste 80 tot 90% van haar leveranciers met een positief BSCI audit advies.

Oeko-Tex

Sockshouse beschikt over het Oeko-Tex Standard 100 certificaat. Dit is een test- en certificeringssysteem voor textiel. De standaard richt zich op het beperken van het gebruik van schadelijke stoffen in relatie tot de gezondheid van de eindgebruiker. Hoewel het label dus gericht is op gezondheidsaspecten van het textielproduct, hebben de richtlijnen voor het gebruik van schadelijke stoffen ook raakvlakken met de ecologische dimensie van duurzaamheid.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen Sockshouse? Wij houden er niet van onze relaties te overspoelen met nieuwsbrieven maar informeren slecht over actualiteiten die echt relevant zijn.

Contact